Metals , alloys, - Kovy, slitiny, drahé kovy

Investment Gold - Investiční Zlato slitky

Investment gold ingots, 99.99% purity
With property of tangible money comes  "Peace of Mind." They give feeling of  comfort knowing that one day man will be able to sell it to  next generation and will not have to worry about the overall loss of value. Only a gram of gold or silver  will stay a gram with onlystable value, whether it is the year 850, 2009 or 2050 And maybe it's just about what our generation will need. In one hand a piece of land and in the other gold or silver coin.

 

Investiční zlaté slitky, čistota 99,99%

S vlastnictvím hmotných peněz přichází klid na duši " Peace of Mind" .Dávají pocit pohody vědíc, že jednoho dne je člověk  bude moci prodat další generaci  a nebude mít obavy z celkové stráty hodnoty. Jedině gram zlata nebo stříbra  zůstane jediným gramem se stálou hodnotou , ať se píše rok 850 ,2009 nebo 2050. A možná je to právě o tom co bude naše generace potřebovat . V jedné dlani  kousek země a ve druhé zlatou nebo stříbrnou minci.

Kontakt

Jaroslav Sečkař

cmw zavináč supronet.cz

England:
Copter Metal Works Ltd. 2 Tintagel Close, Rushden, NN 10 0QN NORTHANTS,

Czech republic:
Copter Metal Works Ltd. - organizační složka, Bořivojova 35 / 878, Praha 3- Žižkov,

Copter Metal Works Ltd. Letiště Boršice, 687 09Boršice U Buchlovic

skype: copter.metal.works
+420 603 235687

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode